Hiệp ước chứng tỏ triều đình đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp? A. Hiệp ước Hắc-Măng B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt C. Hiệp ước Giáp Tuất D. Hiệp ước Nhâm Tuất

Question

Hiệp ước chứng tỏ triều đình đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp?
A. Hiệp ước Hắc-Măng
B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt
C. Hiệp ước Giáp Tuất
D. Hiệp ước Nhâm Tuất

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-10-27T21:16:00+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:17:02+00:00

  Hiệp ước chứng tỏ triều đình đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp?

  A. Hiệp ước Hắc-Măng

  B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

  C. Hiệp ước Giáp Tuất

  D. Hiệp ước Nhâm Tuất

  ⇒Đáp án B

  0
  2021-10-27T21:17:23+00:00

  Hiệp ước chứng tỏ triều đình đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp?

  A. Hiệp ước Hắc-Măng

  B. Hiệp ước Pa-tơ-nốt

  C. Hiệp ước Giáp Tuất

  D. Hiệp ước Nhâm Tuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )