hiệp ước nào chấm dứt sự tồn tại của triều đình nhà nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập

Question

hiệp ước nào chấm dứt sự tồn tại của triều đình nhà nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-26T08:17:28+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:19:04+00:00

  Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) đã chấm dứt sự tồn tại của triều đình phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

  0
  2021-09-26T08:19:17+00:00

  Hiệp ước Pa-tơ-nớt 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )