Hiệp ước pa tơ nốt nhà nước phong kiến việt nam sụp đỗ như thế nào?

Question

Hiệp ước pa tơ nốt nhà nước phong kiến việt nam sụp đỗ như thế nào?

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-10-04T06:45:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:46:42+00:00

  Hiệp ước pa tơ nốt nhà nước phong kiến việt nam sụp đỗ là chấm dứt sự tồn tại của nhà Nguyễn với phong cách là một quốc gia độc lập,Việt Nam trở thành nước nửa thuộc địa,nửa phong kiến

              Cho mk câu trả lời hay nhất nhé

              Câu này cô mk cho ghi nên đúng nhé

  0
  2021-10-04T06:46:52+00:00

  Sau Hiệp ước Hác-măng, Pháp chiếm hàng loạt các tỉnh Bắc Kì: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên… * Hiệp ước Pa-tơ-nốt: … => Với hiệp ước này, nhà nước phong kiến Việt Nam với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng thàng Tám năm 1945.

  Nội dung:

  Hiệp ước Hácmăng có những nội dung chủ yếu sau đây:

  Việt Nam đặt dưới sự “bảo hộ” của Pháp. Nam Kì là xứ thuộc địa từ năm 1874 nay được mở rộng ra đến hết tỉnh Bình Thuận, Bắc Kì (gồm cả Thanh-Nghệ-Tĩnh) là đất bảo hộ. Trung Kì (phần đất còn lại) giao cho triều đình quản lí.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )