Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” 7/1941 được kí giữa * A. Việt Nam và Pháp B. Việt Nam và Nhật C. Pháp và Nhật D. Pháp và Đông Dương Phương hướng

Question

Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương” 7/1941 được kí giữa *
A. Việt Nam và Pháp
B. Việt Nam và Nhật
C. Pháp và Nhật
D. Pháp và Đông Dương
Phương hướng chiến lược của ta trong Chiến cuộc Đông – Xuân 1953- 1954 là gì? *
A. Mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.
B. Tấn công vào các đô thị lớn – trung tâm đầu não chính trị, kinh tế của Pháp.
C. Tấn công địch ở rừng núi – noi ta có lợi thế trong thực hiện cách đánh du kích.
D. Tấn công địch ở đồng bằng Nam Bộ.
Cờ đỏ búa liềm của Đảng cộng sản Việt Nam đã xuất hiện tại Hà Nội trong phong trào nào? *
A. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931
B. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939
C. Cao trào ‘Kháng Nhật cứu nước” 1939 – 1945
D. Cách mạng tháng Tám năm 1945
Ngày 19/8/1945, nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh tại *
A. Quảng trường Ba Đình.
B. Quảng trường Nhà hát lớn.
C. Khu Đấu Xảo.
D. Quảng trường Đông kinh nghĩa thục.
Thành tựu quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai là *
A. chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
C. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).
D. phóng tàu vũ trụ Phương Đông bay vòng quanh Trái Đất
Sau Chiến tranh thế giới thế thứ hai đến nay, Châu Á xuất hiện tổ chức liên kết *
A. ASEAN, APEC
B. PECC, AU
C. ASEAN, EU
D. SAARC, AU

in progress 0
Savannah 4 tuần 2021-07-09T22:18:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:19:51+00:00

  1 : `C` 
   Hiệp ước “Phòng thủ chung Đông Dương” đã được kí giữa Pháp và Nhật. Hiệp ước này được kí vào 23/7 /1941, trong hiệp ước, Pháp đã đồng ý cho Nhật có quyền sử dụng các sân bay và cửa biển ở Đông Dương để áp dụng đúng vào mục đích quân sự.
  2 : `A`
  3 : `A`
  4 : `B`
  5 : `C`

  6 : `A`

  0
  2021-07-09T22:20:08+00:00

  `1.` C. Pháp và Nhật

  GT: Vào ngày 23  7  1941, Pháp và Nhật đã kí Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương

  `2`. A. Mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

  GT: Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953 – 1954 là: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

  `3`. A. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931

  GT: Lá cờ đỏ búa liềm đã xuất hiện đầu tiên trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931.

  `4`. B. Quảng trường Nhà hát lớn.

  GT: Ngày 19/8/1945, tại quảng trường Nhà hát lớn nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh.

  `5`. C. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

  GT: Từ năm 50 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong đó, quan trọng nhất là trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ)

  `6`. A. ASEAN, APEC

  GT:

  ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

  APEC: Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )