hiệu 2 số là 24 tỉ số của 2 số là 3/5 tìm 2 số

Question

hiệu 2 số là 24 tỉ số của 2 số là 3/5 tìm 2 số

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-09-08T01:28:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T01:29:30+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  5 – 3 = 2 phần

  Số lớn là :

  24 : 2 x 5 = 60 

  Số bé là :

  60 – 24 = 36

              Đáp số : Số lớn : 60

                            Số bé : 36

  0
  2021-09-08T01:30:26+00:00

  – Hiệu số phần bằng nhau là: 

   5 – 3 = 2 (phần)

  – Số lớn là: 

   24 : 2 x 5 = 60 

  – Số bé là: 

  60 – 24 = 36 

                         Đáp số: Số lớn 60 

                                      Số bé: 36 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )