Hiệu 2 số tự nhiên là 9, nếu chia số bé cho 8 và chia số lớn cho 5 thì thương thứ nhất bé hơn thương thứ hai cũng 9 đơn vị. Tìm 2 số đó Giải toán bằng

Question

Hiệu 2 số tự nhiên là 9, nếu chia số bé cho 8 và chia số lớn cho 5 thì thương thứ nhất bé hơn thương thứ hai cũng 9 đơn vị. Tìm 2 số đó
Giải toán bằng cách lập phương trình

in progress 0
Eloise 2 tuần 2021-07-12T10:32:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:33:27+00:00

  Gọi x là số lớn y là số bé

  Có: x-y=9

  $\frac{x}{5}$ – $\frac{y}{8}$ =9

  => có hệ phương trình:

  $\left \{ {{x-y=9} \atop {8x-5y=360}} \right.$

  <=>$\left \{ {{\frac{8x-5y}{40} = 9 } \atop {x-y=9}} \right.$ 

  Giải hệ phương trình được x=105 và y=96

  0
  2021-07-12T10:33:38+00:00

  Đáp án:

   số bé = 96

  số lớn = 105

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số lớn b là số bé

  Có: a – b = 9

  – b/8 =9

  => có hệ phương trình:

  <=>

  Giải hệ phương trình được x=105 và y=96

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )