hiệu của 2 số là 369 , biết rằng số bị trừ gấp 10 lần số trừ. tìm hai số đó

Question

hiệu của 2 số là 369 , biết rằng số bị trừ gấp 10 lần số trừ. tìm hai số đó

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-28T20:10:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:11:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  hiếu số phần của số trừ và số bị trừ là

   10-1=9(phần)

  số trừ là

  369:9×10=410

  số bị trừ là

  410-369=41

  0
  2021-10-28T20:11:51+00:00

  hiệu số phần bằng nhau là:

  10-1=9(phần)

  số bé là:

  369:9×1=41

  số lớn là:

  369+41=410

  đáp số:số bé là:41

              số lớn là:410

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )