Hiệu của hai số là 32 . Biết 25phần chăm số lớn bằng 0,375 số nhỏ . Tìm hai số đó

Question

Hiệu của hai số là 32 . Biết 25phần chăm số lớn bằng 0,375 số nhỏ . Tìm hai số đó

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-28T12:05:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:07:20+00:00

  Đổi 0,375 = 375/1000

  Tỉ số hai số đó là

  25/100 : 357/1000 = 2/3

  Số bé là : 32 : ( 3-2 ) . 2 = 64

  Số lớn là : 64 + 32 = 96

  Đ/S: 64

          96

  CHÚC BẠN HỌC TỐT UwU

  0
  2021-10-28T12:07:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi $25%=$$\frac{1}{4}$;$0,375=$$\frac{3}{8}$ 

  Tỉ số giữa số lớn và số nhỏ là:

  $\frac{3}{8}:$ $\frac{1}{4}$$=\frac{3}{2}$

  Số bé là:

  $32:$($\frac{3}{2}-1)=64$ 

  Số lớn là:

  $64+32=96$

  ĐS:số bé:64

  số lớn:96

  @minh 

  xin hay nhất,học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )