Hiệu suất của một động cơ nhiệt là 50% khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1600J. Tính công mà động cơ đã thực hiện?

Question

Hiệu suất của một động cơ nhiệt là 50% khi nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1600J. Tính công mà động cơ đã thực hiện?

in progress 0
Gabriella 1 giờ 2021-09-21T02:10:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:11:27+00:00

  Đáp án:

  Công mà động cơ thực hiện được là 800J 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \[H = \frac{{A’}}{Q} \Rightarrow A’ = H.Q = 50\% .1600 = 800J\]

  Vậy công mà động cơ thực hiện được là 800J

   

  0
  2021-09-21T02:11:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Công mà động cơ đã thực hiện là :

  A = H. Q➩ A = 50% . 1600 = 800 J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )