Hình bình hành abcd có độ dài đáy là 24cm và độ đáy gấp đôi chiều cao.Tính diện tích hình bình hành

Question

Hình bình hành abcd có độ dài đáy là 24cm và độ đáy gấp đôi chiều cao.Tính diện tích hình bình hành

in progress 0
Sarah 11 phút 2021-09-12T22:46:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:47:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    chiều cao là :

         24 : 2 = 12 ( cm )

    diện tích hình bình hành  là :  

         24 x 12 = 288 ( cm2 )

    đáp số : 288 cm2

  0
  2021-09-12T22:47:59+00:00

  chiều cao hình bình hành là:

             24×2=48 (cm)

  diện tích hình bình hành là:

          24×48=288 ($cm^{2}$ )

  Đáp số: 288  $cm^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )