Hình chữ nhật có chu vi bằng 0,5km. Chiều dài 3/2 chiều rộng . Người ta dùng 40 / 100 diện tích trồng hoa .tính diện tích còn lại

Question

Hình chữ nhật có chu vi bằng 0,5km. Chiều dài 3/2 chiều rộng . Người ta dùng 40 / 100 diện tích trồng hoa .tính diện tích còn lại

in progress 0
Clara 4 tháng 2021-08-11T10:28:28+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:29:33+00:00

  Đáp án: 9000 m2

   

  Giải thích các bước giải:

                       Đổi 0.5km=500m

                Nửa chu vi hình chữ nhật là :

                       500 : 2 = 250(m)

                Chiều dài hình chữ nhật là:

                       250:5*3=150(m)

                 Chiều rộng hình chữ nhật là :

                        250-150=100(m)

                 Diện tích hình chữ nhật là:

                        150*100=15000(m2)

                  Diện tích còn lại là :

                        15000:100*60=9000(m2)

  0
  2021-08-11T10:30:14+00:00

  Đổi 0,5 km=500 m

  Nửa chu vi khu đất là:

    $500:2=250$(m)

  Coi chiều dài là 3 phần thì chiều là 2 phần bằng nhau như thế.

  TỔng só phần bằng nhau là:

    $3+2=5$(phần)

  Chiều dài khu đất là:  

     $250:5\times3=150$(m)

  Chiều rộng khu đất là:

     $250-150=100$(m)

  Diện tích khu đất là:

    $150\times100=15000$($m^{2}$ )

  Diện tích trồng hoa là:

    $15000\times40:100=6000$($m^{2}$ )

  Diện tích còn lại là:

    $15000-6000=9000$($m^{2}$ )

                      ĐS: 9000 $m^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )