Hình chữ nhật , hình bình hành, hình thang cân , hình vuông , hình thoi . Mỗi hình có bao nhiêu tâm đối xứng , trục đối xứng ????

Question

Hình chữ nhật , hình bình hành, hình thang cân , hình vuông , hình thoi . Mỗi hình có bao nhiêu tâm đối xứng , trục đối xứng ????

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-08-11T04:09:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:11:06+00:00

  Bạn tham khảo nhé 

  Hình chữ nhật:

  – Hình chữ nhật có 1 tâm đối xứng, đó là giao điểm của hai đường chéo.
  – Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng (đó là đường trung trực của chiều dài và chiều rộng).

  Hình vuông:

  – Hình vuông có 1 tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.
  – Hình vuông có 4 trục đối xứng là hai đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông

  -> Hình vuông có 4 trục đối xứng.

  Hình bình hành:

  – Hình bình hành có 1 tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.

  – Hình bình hành không có trục đối xứng.

  Hình thang cân:

  – Hình thang cân có 1 trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm 2 đáy của hình thang cân.

  Hình thoi:

  – Hình thoi có hai trục đối xứng là hai đường chéo

  – Hình thoi có 1 tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo

  0
  2021-08-11T04:11:34+00:00

  Hình chữ nhật có 1 tâm đối xứng có 2 trục đối xứng.

  Hình vuông có 1 tâm đối xứng có 4 trục đối xứng.

  Hình bình hành có 1 tâm đối xứng có 0 trục đối xứng.

  Hình thang cân có 0 tâm đối xứng có 1 trục đối xứng 

  Hình thoi có hai trục đối xứng có 1 tâm đối xứng 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )