Hình dưới đây gồm 6 hình lập phương , mỗi hình lập phương đều có cạnh bằng 3 cm . Thể tích của hình đó là :

Question

Hình dưới đây gồm 6 hình lập phương , mỗi hình lập phương đều có cạnh bằng 3 cm . Thể tích của hình đó là :

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-09-20T17:48:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:49:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của 1 hình lập phương là:

  3 x 3 x 3=27 (cm³)

  Thể tích của hình đó là 

  27 x 6 = 162 ( cm³ )

  Xin câu trả lời hay nhất với bạn!!!

  0
  2021-09-20T17:49:47+00:00

  Đáp án:

  BÀI GIẢI

  Thể tích của 1 hình LP là:

           3×3×3=27 (cm3)

  Thể tích của hình đó là:

           27×6=162 (cm3)

               Đ/S : 162 cm3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )