hình lập phương A có cạnh 2cm hình lập phương B có cạnh gấp 3 lần hình lập phương A hỏi a, diện tích toàn phần hình B gấp mấy lần diện tích toàn phần

Question

hình lập phương A có cạnh 2cm hình lập phương B có cạnh gấp 3 lần hình lập phương A hỏi
a, diện tích toàn phần hình B gấp mấy lần diện tích toàn phần hình A
b, thể tích hình B gấp mấy lần thể tích hình A
giúp mk , mk cần gấp nhớ làm đúng nha mk sẽ cho 5 sao

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-19T19:20:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:21:47+00:00

   Cạnh hình lập phương B là:

  2 x 3 = 6(cm)

  a.DT toàn phần hình A là:

  2 x 2 x 6 = 24 ( cm²)

  DT Toàn phần hình B  cũng chính là thể tích hình B là:

  6 x 6 x 6 = 216 ( cm²)

  Diện tích toàn phần hình B gấp số lần diện tích toàn phần hình A là:

  216 : 24 = 9 (lần)

  b.Thể tích hình A là:

  2 x 2 x 2 = 8 ( cm³)

  Thể tích hình B gấp số lần thể tích hình A là:

  216 : 8 = 27 (  lần)

  Đáp số:a.9 lần

  b.27 lần

  Học tốt!
  #nocopy #Don’t worry, the right ones won’t leave.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )