hình lập phương có cạnh 5cm nếu gập đôi cạnh của hình lập phương đó lên thì thể tích của nó thay đổi như thế nào

Question

hình lập phương có cạnh 5cm nếu gập đôi cạnh của hình lập phương đó lên thì thể tích của nó thay đổi như thế nào

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-03T09:16:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-03T09:18:32+00:00

  V= a x a x a

     = a x 5 a x 5 a x 5

     = a x ( 5 × 5 x 5 )

     =  a x        125

     = 125.

  Mink xin hay nhất nha  !

  0
  2021-10-03T09:18:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  hình lập phương có cạnh 5cm nếu gập đôi cạnh của hình lập phương đó lên thì thể tích của nó sẽ gấp lên bấy nhiêu lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )