hình lập phương có chu vi đáy 60dm , vậy thể tích là giúp mik làm như thế nào nghe

Question

hình lập phương có chu vi đáy 60dm , vậy thể tích là
giúp mik làm như thế nào nghe

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-10-01T00:18:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:19:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cạnh hình lập phương là

  $60:4=15(cm)$

  Thể tích hình lập phương là:

  $15×15×15=3375(cm^3)$

  Đáp số: 3375cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )