Hình nào sau đây thuộc khối tròn xoay. A. Hinh hộp chữ nhật B. Hình lăng trụ đều C. Hình chóp đều D. Hình nón

Question

Hình nào sau đây thuộc khối tròn xoay. A. Hinh hộp chữ nhật B. Hình lăng trụ đều C. Hình chóp đều D. Hình nón

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-02T12:03:26+00:00 2 Answers 1224 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-02T12:04:32+00:00

  Đáp án:

  D. Hình Nón

  0
  2021-08-02T12:04:39+00:00

  Hình nào sau đây thuộc khối tròn xoay.

  A. Hình hộp chữ nhật

  B. Hình lăng trụ đều

  C. Hình chóp đều

  D. Hình nón

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )