Hình thoi A có độ dài hai đường chéo gấp đôi dài hai đường chéo của hình thoi B. Hỏi hình thoi A điện tích gấp mấy lần diện tích hình thoi B

Question

Hình thoi A có độ dài hai đường chéo gấp đôi dài hai đường chéo của hình thoi B. Hỏi hình thoi A điện tích gấp mấy lần diện tích hình thoi B

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-08-31T17:05:35+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:06:57+00:00

  Đáp án:

   $4$ lần

  Giải thích các bước giải:

   Gọi đường chéo hình A là $x(x∈N*)$

  Diện tích hình A là:$\dfrac{(a×a)}{2}$

  Diện tích hình B là:$\dfrac{2a×2a}{2}=\dfrac{4×a×a}{2}$ 

  ⇒Diện tích hình B gấp diện tích hình A là:$\dfrac{\dfrac{4×a×a}{2}}{\dfrac{a×a}{2}}=4$ lần

  Vậy Diện tích hình thoi $B$ gấp $4$ lần diện tích hình thoi $A$

  0
  2021-08-31T17:07:31+00:00

  Giả sử `a` và `b` là độ dài hai đường chéo của hình thoi `B` thì `2a` và `2b` lần lượt độ dài hai đường chéo của hình thoi `A`. (đk: `a;b\ne0`)

  Ta có:

  `S_B=\frac{a×b}{2}`

  `S_A=\frac{2a×2b}{2}=\frac{4×ab}{2}`

  `=>S_B=\frac{S_A}{4}`

  Vậy diện tích của hình thoi `A` gấp `4` lần diện tích của hình thoi `B`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )