hình tròn có diện tích 9cm vuông thì chu vi la

Question

hình tròn có diện tích 9cm vuông thì chu vi la

in progress 0
Sadie 46 phút 2021-10-17T04:44:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:45:44+00:00

  Đáp án:

  `=6`$\sqrt[]{π}$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  `S=πR^2`

  `=>` `R=`$\sqrt[]{\dfrac{S}{π}}$

  `<=>R=` `3/\sqrt[π]` 

  `=>` Chu vi hình tròn: `C= 2Rπ=2*` `3/\sqrt[π]` `*π` `=6`$\sqrt[]{π}$

  0
  2021-10-17T04:46:26+00:00

  Đáp án:

   R là bán kính.

  Giải thích các bước giải:

  `S=\pi.R^2=9cm^2`

  `<=>R^2=9/(\pi)`

  `<=>R=3/(\sqrt{pi})`

  `<=>C=2.R.\pi`

  `<=>C=6\sqrt{pi}cm`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )