Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng thuộc loại biển báo nào sau đây: * 1 điểm A. Biển báo cấm B. Biển hiệu lệnh C. Biển báo ngu

Question

Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng thuộc loại biển báo nào sau đây: *
1 điểm
A. Biển báo cấm
B. Biển hiệu lệnh
C. Biển báo nguy hiểm
D. Biển chỉ dẫn

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-08-31T03:16:42+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:17:49+00:00

  câu 1 Hình tròn, nền màu xanh lam, trên nền có hình vẽ màu trắng thuộc loại biển báo nào sau đây

  B biển hiệu lệnh

  0
  2021-08-31T03:18:29+00:00

  B. Biển hiệu lệnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )