hình vuông ABCD được chia thành hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 69,6 cm . Tính diện tích hình vuông ABCD

Question

hình vuông ABCD được chia thành hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 69,6 cm . Tính diện tích hình vuông ABCD

in progress 0
Alexandra 3 ngày 2021-12-06T17:18:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:19:25+00:00

  Đáp án: $1211,04 cm²$

  Giải thích các bước giải:

   Tổng chu vi hai hình chữ nhật $AMND$ và $MBCN$ chính là chu vi hình vuông $ABCD$.

  Cạnh của hình vuông $ABCD$ là:

  $69,6 : 2 = 34,8 (cm)$

  Diện tích của hình vuông $ABCD$ là:

  $34, 8$ x $34,8 = 1211,04 (cm²)$

  Đáp số: $1211,04 cm²$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )