his students always (make)=… noise in class

Question

his students always (make)…………… noise in class

in progress 0
Reagan 2 tháng 2021-07-24T19:00:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:01:49+00:00

  Đáp án: His students are always making noise in class.

  Giải thích:

  +) Thì hiện tại tiếp diễn: am/is/are V-ing (thường kết hợp với trạng từ always) dùng để diễn tả sự phàn nàn về một thói quen xấu.

  +) Trans: Học trò của anh ấy luôn luôn làm ồn trong lớp học.

  @ `Ly`

  0
  2021-07-24T19:02:20+00:00

  His students are always making noise in class

  Vì:

  – Đây là câu phàn nàn nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, mà ở đây thường sẽ đi với alway

  – Do his students là số nhiều nên sử dụng are

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )