HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với loài người?

Question

HIV/AIDS nguy hiểm như thế nào đối với loài người?

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-03T16:55:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:56:34+00:00

  HIV/AIDS là đại dịch của thế giới và Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe tính mạng và tương lai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế-xã hội đất nước.

  0
  2021-09-03T16:56:50+00:00

  HIV/AIDS là một đại dịch lớn của thế giới và cả nước ta. Đối với con người và xã hội, đây là căn bệnh vô cùng nguy hiêm. Cụ thể:

   • Đối với người bệnh: Sa sút tinh thần; cướp đi sức khỏe, tính mạnh.
   • Đối với gia đình: tan vỡ, kinh tế cạn kiệt, mọi người đau khổ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần.
   • Đối với xã hội: ảnh hưởng đến kinh tế, suy giảm sức lao động. Suy thoái giống nòi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )