hô hấp tế bào được chia thành mấy giai đoạn chính?

Question

hô hấp tế bào được chia thành mấy giai đoạn chính?

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-10-26T19:22:01+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:23:11+00:00

  Hô hấp tế bào có thể được chia thành 3 giai đoạn chính : đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp.

   

  0
  2021-10-26T19:23:24+00:00

  Hô hấp tế bào có thể được chia thành 3 giai đoạn chính : đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron hô hấp.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )