hộ mình với, vote 5 sao nha Với a,b,c,d thuộc z; b>0,d>0 Chứng minh rằng: a) a/b < c/d nếu a.d < b.c và ngược lại b)

Question

hộ mình với, vote 5 sao nha
Với a,b,c,d thuộc z; b>0,d>0
Chứng minh rằng: a) a/b < c/d nếu a.d < b.c và ngược lại b) a/b > c/d nếu a.d > b.c và ngược lại

in progress 0
Amara 3 tuần 2021-11-20T00:37:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:39:00+00:00

  a)Vì $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ khi a.d = b.c

  Nên $\frac{a}{b}$ < $\frac{c}{d}$ nếu a.d < b.c và ngược lại

  a)Vì $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ khi a.d = b.c

  Nên $\frac{a}{b}$ > $\frac{c}{d}$ nếu a.d > b.c và ngược lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )