Hộ mk với ạ Bài 3 : Chứng minh rằng p/s n/n+1 với n thuộc N* là phân số tối giản

Question

Hộ mk với ạ
Bài 3 : Chứng minh rằng p/s n/n+1 với n thuộc N* là phân số tối giản

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-08-09T16:17:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:18:20+00:00

  Đáp án:   `n/(n + 1)` $\text { là phân số tối giản }$

  Giải thích các bước giải:

  $\text { Gọi d là ƯC (n ; n + 1) }$  `(d ∈ N`*)

  `⇒` $\left\{ \begin{array}{l}n  \vdots  d\\n + 1  \vdots  d\end{array} \right.$

  `⇒ (n + 1) – n` $\vdots$ `d`

  `⇒ n + 1 – n` $\vdots$ `d`

  `⇒ 1` $\vdots$ `d`

  `⇒ (n ; n + 1) = 1`

  `⇒ n/(n + 1)` $\text { là phân số tối giản }$

   

  0
  2021-08-09T16:19:07+00:00

  Đáp án:

  Gọi d là ƯCLN( n ; n + 1) 

  Ta có : 

  n chia hết cho d

  n + 1 chia hết cho d

  => n + 1 – n chia hết cho d

  => 1 chia hết cho d

  => d = 1 

  =>  ƯCLN( n ; n + 1)  = 1 

  => n/n + 1 là phân số tối giản

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )