Hồ nuôi cá nhà bác An năm đàu thu hoạch được 3472 kg cá, năm thứ hai thu hoạch được 4781 kg cá. Năm thứ ba thu hoạch được bằng nửa số cá thu hoạch đượ

Question

Hồ nuôi cá nhà bác An năm đàu thu hoạch được 3472 kg cá, năm thứ hai thu hoạch được 4781 kg cá. Năm thứ ba thu hoạch được bằng nửa số cá thu hoạch được trong hai năm đầu. Hỏi cả ba năm thu hoạch được bao nhiêu kg cá?

in progress 0
Eliza 8 phút 2021-09-12T23:04:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:05:50+00:00

  Hai năm đầu thu hoạch được tổng số ki-lô-gam cá là:

  3472+4781=8253(kg)

  Năm thứ 3 thu hoạch được số ki-lô-gam cá là:

  8253÷2=4126,5(kg) (ủa sai đề hay sao mà ra số này vậy? lớp 3 đã học đến đâu?)

  Năm thứ 3 thu hoạch số ki-lô-gam cá là:

  8253+4126,5=12379,5(kg)

  Đáp số:12379,5 kg cá

  0
  2021-09-12T23:06:10+00:00

                                   giải

  năm thứ ba thu hoạch được là:

        (4781+3472):2=4126,5(kg)

  cả ba năm thu hoạch được là:

       4781+3472+4,126,5=12379,5(kg)

             Đ/S:12379,5KG

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )