Hoa có 25 viên kẹo, Lan có 55 viên kẹo. Hoa phải cho Lan mấy viên kẹo để số kẹo của Lan gấp 4 lần số kẹo của Hoa??? Giúp vớiiiii

Question

Hoa có 25 viên kẹo, Lan có 55 viên kẹo. Hoa phải cho Lan mấy viên kẹo để số kẹo của Lan gấp 4 lần số kẹo của Hoa???
Giúp vớiiiii

in progress 0
Samantha 10 phút 2021-09-09T14:44:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:46:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số kẹo hoa cho lan là x:

  4(25 – x) = 55 + x

  => 100 – 4x = 55 + x

  => 5x = 45

  => x = 9

  Vậy Hoa cần cho Lan 9 viên kẹo để số kẹo của Lan gấp 4 lần

  0
  2021-09-09T14:46:12+00:00

  Gọi số viên kẹo Hoa phải cho Lan để số kẹo của Lan gấp 4 lần của Hoa là: x (x∈N*; viên)

  Theo bài, ta có pt:

  $\frac{55+x}{25-x}=4$

  $⇒4(25-x)=55+x$

  $⇔100-4x=55+x$

  $⇔-4x-x=55-100$

  $⇔-5x=-45$

  $⇔x=9(t/m)$

  Vậy số viên kẹo Hoa phải cho Lan để số kẹo của Lan gấp 4 lần của Hoa là: 9 viên

  * Người kia cho đi thì người còn lại phải mất đi cùng 1 số kẹo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )