Hoa đố Linh đoán đúng năm sinh của mình . Hoa nói : ” Năm 2013 mình đã lớn hơn 8 tuổi và bé hơn 12 tuổi . Nếu lấy năm sinh của mình bớt đi 3 được số v

Question

Hoa đố Linh đoán đúng năm sinh của mình . Hoa nói : ” Năm 2013 mình đã lớn hơn 8 tuổi và bé hơn 12 tuổi . Nếu lấy năm sinh của mình bớt đi 3 được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ” . Em hãy giúp Linh tìm ra năm sinh của Hoa

in progress 0
Adalyn 4 tháng 2021-08-02T11:37:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:38:53+00:00

     Gọi tuổi của Hoa là x ( x > 0)

  Bởi vì Hoa cho Linh biết vào năm 2013 Hoa lớn hơn 8 tuổi và bé hơn 12 tuổi 

      Vậy qua đó cho chúng ta nhận định tuổi của  Hoa là 8 < x < 12

  Bởi vì nếu lấy năm sinh của mình bớt đi 3 được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

    Vì chữ số cuối cùng của một số chia hết cho 5 là 0 

  => Tuổi của Hoa là 10 tuổi

                 Năm sinh của Hoa là :

              2013 – 10 = 2003

  Vậy Hoa sinh vào năm 2003

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nha!

  0
  2021-08-02T11:39:12+00:00

  Năm 2013 Hoa lớn hơn 8 tuổi và bé hơn 12 tuổi => Tuổi Hoa có thể là 9, 10 hoặc 11 tuổi.

  Khi trừ đi 3 thì được một số chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 => 10 tuổi.

  Vậy năm sinh của Hoa là: 2013 – 10 = 2003

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )