Hòa đứng yên trên sân ga. Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. Bỗng toa tàu chạy về phía trước với vận tốc 7,2km/h. Hòa bắt đầu chạy theo

Question

Hòa đứng yên trên sân ga. Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. Bỗng toa tàu chạy về phía trước với vận tốc 7,2km/h. Hòa bắt đầu chạy theo toa tàu cũng với vận tốc ấy.Bình thì chạy ngược với chiều chuyển động của toa với vận tốc 7,2km/h đối với toa. Hỏi vận tốc của Bình đối với sân ga và đối với Hòa là bao nhiêu

in progress 0
Ivy 3 ngày 2021-12-06T20:36:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:37:39+00:00

  Đáp án:

  Chọn sân ga là mốc:

  Hoà chạy theo toa tàu với vận tốc bằng vận tốc toa tàu

  => Hoà chạy với vận tốc 7,2 km/h so với sân ga.

  Bình chạy ngược chiều so với chiều chuyển động của tàu. Vận tốc của bình so với toa tàu là 7,2 km/h, mà toa tàu là chuyển động ngược lại với vận tốc 7,2 km/h so với sân ga.

  => Bình đứng yên so với sân ga

  => Hoà chạy với vận tốc 7,2 km/h so với Bình

  => Bình chạy với vận tốc – 7,2 km/h so với Hoà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )