Hóa học 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn các biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?. a/ Na –> Na2O –> NaOH. b/ P –> P

Question

Hóa học 8. Viết phương trình hóa học biểu diễn các biến hóa sau và cho biết mỗi phản ứng đó thuộc loại phản ứng nào?. a/ Na –> Na2O –> NaOH. b/ P –> P2O5 –> H3PO4

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-11-22T11:56:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:57:14+00:00

  Đáp án:

  $a/ Na –> Na2O –> NaOH$ 

  $4Na + O2 -to-> 2Na2O$ ⇒ Phản ứng oxi hóa – khử

  $Na2O + H2O –> 2NaOH$ ⇒ Phản ứng hóa hợp

  $b/ P –> P2O5 –> H3PO4$ 

  $4P + 5O2 -to-> 2P2O5$ ⇒ Phản ứng oxi hóa – khử

  $P2O5 + 3H2O –> 2H3PO4$ ⇒ Phản ứng hóa hợp

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn.

   

  0
  2021-11-22T11:57:47+00:00

    Phản ứng oxi hóa – khử

    Phản ứng hóa hợp

  4P+5O2−−>2P2O5 Phản ứng oxi hóa – khử

  P2O5+3H2O−−>2H3PO4  Phản ứng hóa hợp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )