Hoa is(short)_________girl in our class

Question

Hoa is(short)_________girl in our class

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-11-01T14:19:18+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:20:39+00:00

  Hoa is the shortest girl in our class

  Đây là so sánh nhất 

  Vì short là tính từ ngắn nên short thêm est.

  0
  2021-11-01T14:20:43+00:00

  Hoa is_the shortest_girl in our class

  chúc bn học tốt
  cho mình CTLHN nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )