Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm đ 1/3 số bài. Ngày thứ hai bạn làm đc 3/7 số bài còn lại. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. Trong

Question

Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm đ 1/3 số bài. Ngày thứ hai bạn làm đc 3/7 số bài còn lại. Ngày thứ ba bạn làm nốt 5 bài. Trong ba ngày bạn Hoa làm đc bao nhiêu bài?

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-10T07:54:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:56:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:Phân số chỉ số bài còn lại sau khi bạn Hoa làm ngày thứ nhất là:

            

  1

  2

  3

  =

   

  1

  3

   (số bài)

  Phân số chỉ số bài còn lại sau khi bạn Hoa làm ngày thứ hai là:

            

  2

  3

  ×

   

  3

  7

  =

   

  2

  7

   (số bài)

  Phân số chỉ số bài còn lại sau khi bạn Hoa làm ngày thứ ba là:

            

  1

  2

  3

   

  2

  7

  =

   

  1

  21

   (số bài)

  Trong 3 ngày Hoa làm được tất cả số bài là:

            

  5

  ÷

  1

  21

  =

  105

   (bài) 

                         Đs: 

  105

   bài

   

  0
  2021-10-10T07:56:15+00:00

  Phân số chỉ số bài còn lại sau khi bạn Hoa làm ngày thứ nhất là:

            $1-\dfrac{2}{3}=$ $\dfrac{1}{3}$ (số bài)

  Phân số chỉ số bài còn lại sau khi bạn Hoa làm ngày thứ hai là:

            $\dfrac{2}{3}\times$ $\dfrac{3}{7}=$ $\dfrac{2}{7}$ (số bài)

  Phân số chỉ số bài còn lại sau khi bạn Hoa làm ngày thứ ba là:

            $1-\dfrac{2}{3}-$ $\dfrac{2}{7}=$ $\dfrac{1}{21}$ (số bài)

  Trong 3 ngày Hoa làm được tất cả số bài là:

            $5÷\dfrac{1}{21}=105$ (bài) 

                         Đs: $105$ bài

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )