hòa tan 0,2 mol õit kim loại M HÓA TRỊ 2 vào 98 gam dd h2so4 tạo ra dd chứa 32g muối sunfat . xđ M

Question

hòa tan 0,2 mol õit kim loại M HÓA TRỊ 2 vào 98 gam dd h2so4 tạo ra dd chứa 32g muối sunfat . xđ M

in progress 0
Arianna 21 phút 2021-09-18T11:17:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T11:19:12+00:00

  Đáp án:

  \(M:\ Cu\)

  Giải thích các bước giải:

  (Lưu ý: Chỗ 98g $H_2SO_4$ thừa)

  \(PTHH:MO+H_2SO_4\to MSO_4+H_2O\\ Theo\ pt:\ n_{H_2SO_4}=n_{MO}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{H_2SO_4}=0,2\times 98=19,6\ g.\\ Theo\ pt:\ n_{H_2O}=n_{MO}=0,2\ mol.\\ ⇒m_{H_2O}=0,2\times 18=3,6\ g.\\ \text{Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có:}\\ m_{MO}=m_{MSO_4}+m_{H_2O}-m_{H_2SO_4}=32+3,6-19,6=16\ g.\\ ⇒M_{MO}=\dfrac{16}{0,2}=80\ g/mol.\\ ⇒MO=80\\ ⇔M+16=80\\ ⇔M=64\ (g/mol).\\ ⇒\text{Kim loại M là Đồng (Cu).}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )