Hòa tan 10,14 g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A (dktc) và 1,54 gam chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn du

Question

Hòa tan 10,14 g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A (dktc) và 1,54 gam chất rắn B và dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối . Tìm giá trị của m

in progress 0
Piper 4 tuần 2021-09-07T07:28:30+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:29:59+00:00

  Đáp án:33,45g

   

  Giải thích các bước giải:

  7,84 lít khí A là 0,35 mol H2

  Cu không phản ứng với HCl nên m (kim loại trong muối)=10,14-1,54=8,6 (g)

  Bảo toàn H có 0,7 mol HCl => m (muối)=8,6 + 0,7 x 35,5 = 33,45 g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )