hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 và hóa trị 3 bằng dd hcl , ta thu đc dd A và 0,672L khí bay raở dktc . khi cô cạn dd A thì

Question

hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 và hóa trị 3 bằng dd hcl , ta thu đc dd A và 0,672L khí bay raở dktc . khi cô cạn dd A thì khối lượng muối khan thu đc là bao nhiêu

in progress 0
Anna 3 ngày 2021-12-07T19:31:43+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:32:56+00:00

  Đáp án:

  $10,33\ g$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi CT của hai muối cacbonat là: $ACO_3;\ B_2(CO_3)_3$

  PTHH:

  $ACO_3+2HCl \to ACl_2+CO_2+H_2O$

  $B_2(CO_3)_3+6HCl \to 2BCl_3+3CO_2+3H_2O$

  $n_{CO_2}= \dfrac{0,672}{22,4}=0,03\ mol$

  $⇒ n_{HCl}=0,06\ mol;\ n_{H_2O}=0,03\ mol$

  BTKL: $m_{hh}+m_{HCl}=m_{hh\ muối}+m_{CO_2}+m_{H_2O}$

  $⇒m_{muối}=10,33\ g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )