Hòa tan 11,5g kim loại Na vào 138g nước (dư) thu được dung dịch NaOH và khí H2 bay lên . tính nồng độ phần trăm tạo thành sai phản ứng

Question

Hòa tan 11,5g kim loại Na vào 138g nước (dư) thu được dung dịch NaOH và khí H2 bay lên . tính nồng độ phần trăm tạo thành sai phản ứng

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-01T11:39:15+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:41:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ????????????

  5 sao nha

  0
  2021-10-01T11:41:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{H_2} = \frac{11,5}{23} = 0,5(mol)$

  $2Na + 2H_2O → 2NaOH + H_2$

  Theo phương trình trên , ta có :

  $n_{H_2} = \frac{n_{Na}}{2} = \frac{0,5}{2} = 0,25(mol)$

  Sau phản ứng , $m_{dd} = m_{Na} + m_{nước} – m_{H_2}$

  $= 11,5 + 138 – 0,25.2 = 149(gam)$

  có : $n_{NaOH} = n_{Na} = 0,5(mol)$

  $⇒ C\%_{NaOH} = \frac{0,5.40}{149}.100\% = 13,42\%$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )