Hòa tan 12 g axit axetic vào nước được 100ml dung dịch A. Trộn dung dịch A với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Tính nồng độ mol của dung dịch A. Tính nồng

Question

Hòa tan 12 g axit axetic vào nước được 100ml dung dịch A. Trộn dung dịch A với 200 ml dung dịch NaOH 0,2M.
Tính nồng độ mol của dung dịch A.
Tính nồng độ mol của dung dịch sau phản ứng.

in progress 0
Amara 3 tuần 2021-11-24T17:50:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:52:00+00:00

  Đáp án:

  $nCH_{3}COOH=\frac{12}{60}=0,2$

  200ml=0,2lit ; 100ml=0,1lit

  $nNaOH=0,2.0,2=0,04$

   $CH_{3}COOH + NaOH →CH_{3}COONa +H_{2}O$

  0,2                          0,04                                        Bđ

  0,04                          0,04                                      P/u

  0,16                          0             0,04                        Sau p/u

  $CM CH_{3}COOH_{ban đầu}=\frac{0,2}{0,1}=2M$

  $CM CH_{3}COOH_{dư}=\frac{0,16}{0,3}=\frac{8}{15}M$

  $CM CH_{3}COONa=\frac{0,04}{0,3}=\frac{2}{15}M$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )