Hoà tan 15,9g hh E gồm 4 KL Mg, Al, Fe, Cứ trong HNO3 thu 6,72l khí NO và dd F chỉ chứa muối. Dung dịch F tác dụng tối đa với dung dịch chứa 39,816g N

Question

Hoà tan 15,9g hh E gồm 4 KL Mg, Al, Fe, Cứ trong HNO3 thu 6,72l khí NO và dd F chỉ chứa muối. Dung dịch F tác dụng tối đa với dung dịch chứa 39,816g NaOH. Phần trăm khối lượng Al trong hh E

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-07-12T16:38:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:40:04+00:00

  nNO = 0,3 mol.
  =》 nOH cần để kết tủa hết các ion kim loại = 3nNO= 0,9 mol.
  => chênh lệch là lượng OH hòa tan kết tủa Al(OH)3.
  nNaOH = 0,9954.
  nAl= 0,9954 – 0,9 = 0,0954 mol.
  mAl = 2,5758g
  %Al = 16,2%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )