.Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là CaO CuO FeO ZnO

Question

.Hoà tan 2,4 g một oxit kim loại hoá trị II cần dùng 30g dd HCl 7,3%. Công thức của oxit kim loại là
CaO
CuO
FeO
ZnO

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-11-24T10:04:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:06:24+00:00

  Đáp án:

  $→$ Chọn $B.$

  Giải thích các bước giải:

  Đặt công thức của oxit kim loại đó là $RO.$

  $RO+2HCl→RCl_2+H_2O$

  Ta có:

        $m_{HCl}=\frac{(30 .7,3)}{100}=2,19(g)$

  $⇒n_{HCl}=\frac{2,19}{36,5}=0,06(mol)$

  Từ PT trên $⇒n_{RO}=\frac{n_{HCl}}{2}=0,03$

  $⇒\frac{2,4}{(R+16)}=0,03$

  $⇒64=R.$

  $⇒R$ là $Cu.$

  $⇒$ CT oxit là $CuO.$

  0
  2021-11-24T10:06:52+00:00

  Đáp án:CuO

   

  Giải thích các bước giải:

  m HCl = 30*7.3% = 2.19 gam
  -> n HCl =2.19/36.5 = 0.06 mol
  Gọi công thức hóa học của oxit là RO
  Ta có phương trình phản ứng :
                   RO + 2HCl -> RCl2 + H2O
                  0.03 <- 0.06                                mol
  M RO = M R + 16 = 2.4/0.03 = 80
  -> M R =64 g/mol

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )