Hòa tan 20 gam KCL vào 60 gam nước, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối KCL

Question

Hòa tan 20 gam KCL vào 60 gam nước, Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối KCL

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-10-06T15:01:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:02:15+00:00

  Nồng độ phần trăm `ddKCl` là:

  `C%=\frac{20}{20+60}.100=25(%)`

  0
  2021-10-06T15:03:01+00:00

  mdd=mct+mdm

          =20+60

           =80(g)

  C%=20/80×100%

       =25%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )