hòa tan 20g hỗn hợp 2 muối KCl và Na2CO3 vào 200ml dung dịch H2SO4. a) viết pthh; b) Tính khối lượng mol H2SO4

Question

hòa tan 20g hỗn hợp 2 muối KCl và Na2CO3 vào 200ml dung dịch H2SO4. a) viết pthh; b) Tính khối lượng mol H2SO4

in progress 0
Raelynn 2 năm 2021-09-02T09:04:54+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:06:35+00:00

  Đáp án:

  KCl không tác dụng được với  => Chỉ có tác dụng

   

  Khối lượng mol :

  Giải thích các bước giải:xin ay nhất

   

  0
  2021-09-02T09:06:47+00:00

  KCl không tác dụng được với $H_{2}SO_{4}$ => Chỉ có $Na_{2}CO_{3}$ tác dụng

   $Na_{2}CO_{3}+H_{2}SO_{4}\xrightarrow{} Na_{2}SO_{4} + H_2O + CO_2$

  Khối lượng mol $H_{2}SO_{4}$:

  $M_{H_{2}SO_{4}}=1.2+32+4.16=96 (g/mol)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )