hòa tan 23,5g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A . Nồng độ mol dd A là

Question

hòa tan 23,5g kali oxit vào nước được 0,5 lít dung dịch A . Nồng độ mol dd A là

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-08-31T18:06:23+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:07:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `n_(K_2O)=(23,5)/(94)=0,25(mol)`

  PTHH :

  `K_2O+H_2O->2KOH`

  Theo phương trình :

  `n_(KOH)=2.n_(K_2O)=2.0,25=0,5(mol)`

  `C_(M(ddA))=(0,5)/(0,5)=1M`

  0
  2021-08-31T18:08:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nK2O=m/M=23,5 / 39,2+16 = 23,5=94=0,25(m)

  PTHH:K2O + H2O→2KOH

  Nồng độ mol dd A là:CM=n/V=0,5/0,5=1(M)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )