Hòa tan 28g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng 200 gam dung dịch HCl a phần trăm vừa đủ thu được dung dịch X. Biết tỉ lệ nCuO : nFe2O3 = 1:3 a) Tính khối

Question

Hòa tan 28g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng 200 gam dung dịch HCl a phần trăm vừa đủ thu được dung dịch X. Biết tỉ lệ nCuO : nFe2O3 = 1:3
a) Tính khối lượng muối thu được?
b) Tính a?
c) Tính C°/• các chất trong dung dịch sau phản ứng?

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-11-12T14:38:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:39:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-12T14:40:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:gọi nFe2O3=x;nCuO=3x

  giải hệ 80.3x+160x=28=>x=0,07mol

  Bảo toàn nguyên tố: nCuCl2=nCuO=0,07.3(mol)

  nFeCl2=2nFe2O3=0,07.2(mol)

  =>KL muối

  b)Bảo toàn nguyên tố Cl:nHCL=2nCuCl2+2nFeCl2=0,7mol

  ADCT:C%=mct/m dung dịch 

  tương tự vs câu c

  nhưng mdung dịch sau pứ=28+200-mh20

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )