hòa tan 4,25g muối Liti halogenua vào dd AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. Tìm công thức của muối Liti halogenua

Question

hòa tan 4,25g muối Liti halogenua vào dd AgNO3 dư thu được 14,35g kết tủa. Tìm công thức của muối Liti halogenua

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-16T19:37:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:38:48+00:00

  Đáp án:

   LiCl

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  LiX + AgN{O_3} \to LiN{O_3} + AgX\\
  nLiX = nAgX \Rightarrow \dfrac{{4,25}}{{7 + MX}} = \dfrac{{14,35}}{{108 + MX}}\\
   \Rightarrow MX = 35,5g/mol \Rightarrow X:Clo\\
  CTHH:LiCl
  \end{array}\)

  0
  2021-10-16T19:38:48+00:00

  Bảo toàn X:

  $n_{LiX}= n_{AgX}$

  $\Rightarrow \dfrac{4,25}{7+X}=\dfrac{14,25}{108+X}$

  $\Leftrightarrow X=35,5(Cl)$

  Vậy muối liti halogenua là liti clorua $LiCl$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )