Hòa tan 4ml dung dịch Na2S2O3 0.2M vào 4ml nước tính nồng độ Na2S2O3

Question

Hòa tan 4ml dung dịch Na2S2O3 0.2M vào 4ml nước tính nồng độ Na2S2O3

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-17T17:25:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:26:33+00:00

  Đáp án:

   \({C_{{M_{N{a_2}S{O_4}}}}} = 0,1M\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{N{a_2}S{O_3}}} = V \times {C_M} = 0,004 \times 0,2 = 0,0008mol\\
  {C_{{M_{N{a_2}S{O_4}}}}} = \dfrac{n}{V} = \dfrac{{0,0008}}{{0,004 + 0,004}} = 0,1M
  \end{array}\)

  0
  2021-08-17T17:26:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `4ml=0,004 \text{lít}`

  `n_( \text{dung dịch} Na_2CO_3 \text{trong 4 ml nước})=0,004.0,2=0,0008(mol)`

  `V_(\text{sau khi thêm 4 ml nước})=0,004+0,004=0,008(mol)`

  `C_(M \text{dung dịch} Na_2CO_3 \text{sau khi thêm 4 ml nước})=(0,008)/(0,0008)=0,1M`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )