Hòa tan 5,4 gam một kim loại m có hoá trị 3 cần dung m gam dung dịch h2so4 9,8% thu đc 6,72 lít Hidro Viết Pthh Xác Định M,Tính M

Question

Hòa tan 5,4 gam một kim loại m có hoá trị 3 cần dung m gam dung dịch h2so4 9,8% thu đc 6,72 lít Hidro Viết Pthh Xác Định M,Tính M

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-11-21T03:40:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T03:41:39+00:00

  Đáp án:

  PTHH: \[2M+3H_2SO_4\to M_2{(SO_4)}_3+3H_2\]

   $n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  Theo PTHH: $n_M=\dfrac{2}{3}. n_{H_2}=0,2(mol)$

  $\to M_M=\dfrac{5,4}{0,2}=27(g/mol)$

  $\to$ M là Nhôm

  $n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,3(mol)$
  $\to m=\dfrac{0,3.98}{9,8\%}=300(g)$

  0
  2021-11-21T03:41:47+00:00

  Đáp án:

   M:Al

  m=300g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2M + 3{H_2}S{O_4} \to {M_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\\
  n{H_2} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
   =  > nM = 0,2\,mol\\
  MM = \frac{{5,4}}{{0,2}} = 27\,g/mol\\
  n{H_2}S{O_4} = n{H_2} = 0,3\,mol\\
  m = \frac{{0,3 \times 98}}{{9,8\% }} = 300g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )