Hòa tan 50g KoH vào 150g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

Question

Hòa tan 50g KoH vào 150g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-09T02:59:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:01:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  mdd=mct+mdm

          =50+150=200

   C%=50×100÷200

                =25℅

               

  0
  2021-10-09T03:01:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Kl dd là 

  mdd=mkoh+mh2o=150+50=200(g)

  C%của koh là:mkoh/mdd×100=50/200×100=25%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )