hòa tan 6,5(g) Zn bằng dd H2SO4 (loãng) vừa đủ thu đc dd A và V (l) khí (ở đktc). tính khối lượng chất tan có trong dd A. thank mng

Question

hòa tan 6,5(g) Zn bằng dd H2SO4 (loãng) vừa đủ thu đc dd A và V (l) khí (ở đktc). tính khối lượng chất tan có trong dd A. thank mng

in progress 0
Isabelle 3 giờ 2021-09-07T10:57:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:59:10+00:00

  Đáp án:

  Số mol của Zn là:

  nZn = m/M = 6,5/65 = 0,1(mol)

  PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

  ——–0,1——–0,1—————-0,1——-0,1–

  Khối lượng chất tan trong dung dịch A là:

  mZnSO4 = n.M = 0,1.161 = 16,1(g)

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T10:59:29+00:00

  Số mol của Zn là:

  nZn = m/M = 6,5/65 = 0,1(mol)

  PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

  ——–0,1——–0,1—————-0,1——-0,1–

  Khối lượng chất tan trong dung dịch A là:

  mZnSO4 = n.M = 0,1.161 = 16,1(g)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )