hòa tan 65,82 gam một lượng NaOH vào lượng nước vừa đủ để được 300ml dung dịch . biết khối lượng riêng của dung dịch ( D= 1,097g/ml) C% của dung dịch

Question

hòa tan 65,82 gam một lượng NaOH vào lượng nước vừa đủ để được 300ml dung dịch . biết khối lượng riêng của dung dịch ( D= 1,097g/ml) C% của dung dịch thu được là

in progress 0
Remi 16 phút 2021-10-09T23:36:55+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:38:43+00:00

  Đáp án:

   20%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  mddNaOH = V \times D = 300 \times 1,097 = 329,1g\\
  C\% NaOH = \dfrac{{mct}}{{mdd}} \times 100\%  = \dfrac{{65,82}}{{329,1}} \times 100\%  = 20\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )